Hva kan vi hjelpe med?

Oppsett Split SKU

You are here:
< Alle overskrifter

Dette er en funksjon som passer for deg som ønsker å splitte opp varer i variasjon fra PCK. Velg «Split SKU» i oppsettet av integrasjon med PCK, og fargevariasjon splittes nå opp. Størrelser blir fremdeles som en variasjon.

Table of Contents