Tjeneste­avtale – Generelle salgs­betingelser

Priser og prisendringer

Prisene på www.Syncit.no er eksklusivt merverdiavgift og andre skatter eller avgifter.  
Ved valutaendringer, prisendringer fra underleverandører, økning av skatter eller avgifter, endringer i KPI eller andre uforutsette hendelser utenfor Digipos AS sin kontroll, har Digipos AS rett til å øke prisen med omgående virkning og uten forvarsel.  

Personopplysninger

Personopplysninger blir behandlet i henhold til vår personvernserklæring. 

Dersom kunden oppbevarer persondata på tjenester levert av Syncit, vil Syncit fungere som en databehandler for kunden. I slike tilfeller vil tjenesten være regulert av vår databehandleravtale. 

Avtalens varighet

Alle tjenester på Syncit er løpende og baserer seg på månedlige faktureringsperioder. Det vil si at avtaleperioden fortsetter å løpe inntil den blir sagt opp skriftlig til [email protected]. Beløp for gjeldene månedsperiode man er i vil ikke bli kreditert.  

Betaling / fakturering på Syncit.no

Tjenestene blir fakturert forskuddsvis pr. måned om ikke annet er avtalt. Evt. utført konsulentarbeid blir fakturert etterskuddsvis. Fakturabetingelser er fast 14 dagers forfall.  

Faktura sendes den 01. hver måned fra Digipos AS.  

Oppsigelse og opphør av tjenester

Dersom kunden ønsker å si opp eller avslutte en tjeneste, gjøres dette ved skriftlig henvendelser til [email protected]. Kunden vil ikke ha rett på refusjon for inneværende abonnementsperiode. 

Service og Support

Service og support omfatter hjelp og bistand i forbindelse med synkroniseringen via www.Syncit.no. Supporten er tilgjengelig mellom 08:00 og 16:00 alle hverdager, utenom helligdager. Supporten leveres igjennom telefon, epost eller chat. Responstid for vår tjeneste er innen 8 arbeidstimer etter at supportsak er innmeldt.  

Service og support inkluderer ikke bistand til feilsøking, oppsett, opplæring eller annet i systemene Syncit flytter data imellom slik som nettbutikk og POS / logistikk system. Dette kan bestilles separat etter gjeldene og fakturerbare timesatser. 

Syncit oppbevarer loggfiler i 4 dager fra overføring, for å kunne feilsøke etter evt. feilkilder eller utfordringer som måtte meldes ifra om. Filer vil automatisk bli slettet etter 4 dager. 

Erstatning og ansvar

Syncit / Digipos AS holdes ikke ansvarlig for tap av data som overføres gjennom våre API-løsninger. Data oppbevares hos kundens driftsleverandør og Syncit som kun en overføringstjeneste, har derfor ingen ansvar for lagring av data.  

Syncit / Digipos AS holdes ikke erstatningspliktige for tap av data i form av nedetid eller andre faktorer. Syncit / Digipos AS kan heller ikke holdes økonomisk erstatningspliktige i noen form for situasjon.  

Digipos AS

Org: 922844879
Frolandsveien 6
4847 Arendal
[email protected]

Enkle priser

Uten skjulte kostnader eller binding

Oppsett: 2 990,- 

 

Standard

399,- / mnd

R

1 Integrasjon

R

Sync Produkter

R

Sync Ordre

R

Sync Lager

R

Ubegrenset Sync

R

Support epost & chat

 

Multilokasjon

599,- / mnd

R

NYHET: MultiLokasjon PCK

R

Inntil 3 lokasjoner (150,- pr lokasjon uover dette)

R

Sync Produkter

R

Sync Ordre

R

Sync Lager

R

Ubegrenset Sync

R

Support epost & chat

u

Ingen bindingstid

Ingen liten skrift eller bidningstid. 

Sikkerhet

Vi tar sikkerhet på alvor! Syncit har de mest avanserte systemene, til å sørge for at uvedkommende, forblir utenfor dine plattformer.  

Spar tid og penger