Vise “Skaffetid” fra PCK til WooCommerce

You are here:
< Alle overskrifter

I PCK har man et felt på produktet som heter Skaffetid.

Dette feltet kan du bruke igjen i WooCommerce, men da ved hjelp av en liten snippet i function.php:

add_filter( 'woocommerce_get_availability', 'custom_on_backorder_text', 10, 2 );
function custom_on_backorder_text( $availability, $product ) {
	if(is_a($product, 'WC_Product_Variation')){
		$backorder_text = get_post_meta( $product->get_parent_id(), 'syncit_pck_nonStockItemDays', true );
	} else {
		$backorder_text = get_post_meta( $product->get_id(), 'syncit_pck_nonStockItemDays', true );
	}
 
    if( $availability['class'] === 'available-on-backorder' && ! empty( $backorder_text ) )
        $availability['availability'] = $backorder_text;
 
    return $availability;
}
Table of Contents